بازدید عوامل و مسئولین شرکت‌های مختلف در حوزه‌ی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی از کارخانه‌ی شرکت کاسپین شیر کادوس واقع در شهرک شکوهیه قم

این بازدیدها از بخش‌ تولید، عملیاتی تکمیلی، کنترل کیفی و آزمایشگاه‌های مربوطه به منظور ارزیابی توانمندی و ظرفیت‌های موجود در شرکت کاسپین شیر کادوس در زمینه تولید انواع شیرآلات صنعتی شامل: شیرهای توپی،کروی ،سماوری ، دروازه‌ای و یک‌‍طرفه صورت گرفته است.
همچنین تجهیزات مستقر در کارخانه مانند دستگاه‌های جوش، ماشین‌کاری، سنگ‌زنی، اعمال پوشش، دستگاه تست هیدرواستاتیک و … مورد بازدید قرار گرفت

بازدید مسئولین محترم شرکت گاز استان کرمانشاه

بازدید مسئولین محترم شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

شرکت پالایش نفت تهران

شرکت گاز استان قم