تعهدات ما

کیفیت ، نوآوری و تلاش برای بهبود مستمر ، وجه تمایز ، برای رشد و رقابت می باشد. هدف ما ایجاد ارزش های مشترک ، توسعه و عدالت اجتماعی ، رضایت سهامداران ، مشتریان و حفاظت از محیط زیست و جامعه ای است که در آن زندگی می کنیم.
برای دستیابی به این هدف ، با بکارگیری افراد با انگیزه ، متخصص و سرمایه گذاری  در بخش هایی که به رفاه اجتماعی کمک می نماید در دستور کار شرکت می باشد.
ما متعهد هستیم به طور مستمر در ارتقاء تخصص کارکنان و تضمین و حفاظت از سلامت و ایمنی در محل کار تلاش نمائیم.
ما مطابق بالاترین استانداردهای بین المللی برای حصول از ایجاد زیر ساخت یکپارچه و نظام مند در مسیر سرآمدی و تحقق اهداف رعایت الزامات استانداردهای  مدیریت کیفیت ، مدیریت زیست محیطی و مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی را در دستور کار خود قرار داده و متعهد به بازنگری دوره ای و رعایت کلیه قوانین و مقررات مرتبط کشوری و سازمانی می دانیم.

مدیریت کیفیت

مدیریت ارشد شرکت به طور مستمر و منظم در اجرا ، نگهداری ، توسعه و بهبود سیستم مدیریت کیفیت درگیر می باشد و ما اعتقاد داریم کیفیت سازمان ما به کیفیت محصولات ما بستگی دارد.
ما متعهد می باشیم تا با انعطاف پذیری ، مستند سازی ، پیاده سازی استانداردهای بین المللی و حفظ و نگهداری سیستم مدیریت کیفیت به طور مستمر بهبود و توسعه یابد.
در این راستا واحد کنترل کیفیت شرکت با رویکردی رویه بند و استاندارد بر اساس اصول مهندسی کیفیت در جهت تولید کیفیت و کنترل کیفیت فراگیر(TQM) گام بر می دارد.
بدین منظور انجام وظیفه در سر فصل های زیر را در سرلوحه خود قرار می دهیم :
• ساختار وظایف چندگانه در سه شاخه مهندسی کیفیت ، بازرسی خرید و بازرسی ساخت
• بازرسی مواد مصرفی و غیر مصرفی ، نظارت بر نگهداری
• انجام تست و بازرسی در فرآیند ساخت ، جوشکاری و تست های غیر مخرب ، پوشش دهی و رنگ آمیزی
• تهیه گزارش عدم تطابق با مشخصات فنی و استانداردها و انجام اقدامات اصلاحی
• تهیه رویه های تست و بازرسی و ساخت
• تهیه رویه های عمومی، تست ، بازرسی و ساخت
پرسنل واجد شرایط و متخصص بخش کنترل کیفی و تیم های بازرسی فنی برای ارتقاء اثربخش این اصول به خدمت گرفته شده اند و انتظار می رود با اجرای سیستم مدیریت کنترل کیفیت مخاطرات و هزینه ها پیش بینی نشده به حداقل کاهش یابد.

کنترل کیفی تأمین کنندگان

بخشی از کیفیت محصول ما به تأمین کنندگان وابستگی دارد و کیفیت محصولات با تأمین کنندگان آغاز می گردد. در این خصوص باید رابطه متقابل، تعامل فرآیندها و تبادل دانش و اطلاعات صورت پذیرد تا مواد اولیه با کیفیت مورد انتظار مجموعه دریافت گردد.
ما اعتقاد داریم تأمین کنندگان شریک تجاری ما می‌باشند و با آنهایی که الزامات شرکت را رعایت می‌نمایند، روابط طولانی مدت برقرار می‌نماییم.
ما عملکرد آن‌ها را به طور مداوم نظارت می‌نماییم تا در زمان مناسب در صورت لزوم اقدامات اصلاحی را انجام دهیم.
ما الزامات مشتری، استانداردهای مورد نیاز، طراحی، الزامات و مقررات بازرسی و کنترل کیفیت را به طور مستمر با تأمین کنندگان کنترل می‌نماییم.

رضایت مشتری

ما متعهدیم رفع نیازهای مشتری واستفاده بهینه و مطلوب از سیستم مدیریت کیفیت در رضایت مندی مشتری اهمیت بسزایی دارد.
ما مؤثرترین راه های ارتباطی با مشتریان را ایجاد و نیازهای آن ها در طراحی و خدمات شرکت لحاظ می کنیم.
ما از مراحل اولیه تا تحویل و پس از فروش در کنار مشتری حرکت می نماییم. در کنار همراهی مشتری ، اصول وقواعدی را برای افزایش کارایی ، اثربخشی فرآیندها طراحی نموده ایم که در نهایت به رضایت مندی مشتری منجر می گردد.
دقت در کیفیت ، عملکرد محصولات ما ، بازخورد دریافتی از مشتریان به طور مستمر ارزیابی و جمع بندی و به طور سیستماتیک تجزیه و تحلیل می شوند و از آنجا که رضایت مشتری سرلوحه فعالیت های ما می باشد و رویه های اصلاحی لازم در زمان مناسب طراحی و اجرا می گردد.
ما با ایجاد دسترسی های آسان و کانال های ارتباطی گسترده ، استفاده از پرسنل متخصص در حوزه شیرآلات صنعت و آموزش مستمر در خصوص ارتقاء دانش فنی پرسنل ، نحوه برخورد با مشتری و پیگیری های بعد از فروش در صدد افزایش رضایت مندی مشتری حرکت می نماییم.

گواهی‌نامه‌ها

مدیریت تضمین کیفیت

فلسفه وجودی و تمایز ما نسبت به رقبا ،کیفیت و نوآوری و تضمین کیفیت با توجه به خط مشی کیفی تدوین شده می باشد. کیفیت محصولات ما اصول و پایه و اساس ایمنی مشتریان ما  می‌باشد که در طول زمان از آنها استفاده می نمایند.
ما با توجه به تغییرات مداوم تکنولوژی و نیازهای مشتریان گرامی، همواره در انتخاب بهترین راه حل مهندسی ، مناسب ترین مواد اولیه ، انتخاب بهترین تأمین کنندگان حرکت می نمائیم.
ما با ابزارها و روش های پیشرفته و آزمایش های مختلف و سیستم های آزمایش تحت فشار با انواع مختلف گاز و … در افزایش ارتقاء کیفی محصولات و مدیریت تضمین کیفیت می باشیم.
در این راستا مأموریت و مسؤلیت هایی به شرح زیر تدوین و اجرا می نماییم :
• طرح ریزی ، استقرار و نگهداشت سیستم مدیریت یکپارچه(IMS)
• طرح ریزی و انجام ممیزی های داخلی سیستم IMS
• طرح ریزی و هماهنگی ایجاد آمادگی لازم جهت انجام ممیزی های خارجی سیستم IMS
• طرح ریزی و انجام ارزیابی های اولیه ، حین کار و ساخت
• تهیه مستندات و رویه های لازم سیستم IMS
• به روزآوری رویه ها و مستندات