بازدید مسئولین محترم شرکت‌های معتبر در حوزه‌ی نفت، گاز و پتروشیمی به منظور ارزیابی توانمندی و امکانات تولیدی کارخانه شرکت کاسپین شیر کادوس واقع در شهرک شکوهیه قم

بازدید مسئولین محترم شرکت پتروشیمی کرمانشاه

بازدید مسئولین محترم شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

بازدید مسئولین محترم شرکت پالایش نفت تهران

بازدید مسئولین محترم شرکت گاز استان قم