تست آتش (فایر تست)

تست آتش (فایر تست)

تست آتش چیست؟

تست آتش (Fire test) در شیرهای صنعتی به دلیل آن که صنایعی چون نفت و گاز، صنایع شیمیایی و پتروشیمی (که در معرض آتش و انفجار قرار دارند) از این شیرها استفاده مکرر می‌کنند از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و از بخش‌های حیاتی در طراحی شیرآلات می‌باشد.

تامین‌کننده‌ها یا تولیدکننده‌ها باید شیرهای خود را مطابق با روش‌های ذکر شده در استانداردهای مربوطه تست نمایند. تمام پارامترهای تست و نتایج ارزیابی‌های انجام شده باید مستند و در گزارش نهایی نتایج گنجانده شوند.
روش‌های تست شامل فعالیت‌های بازرسی قبل و پس از آزمایش و API 6FA  و API 607 استفاده کرد.

استاندارد API 6FA پارامترهای سخت‌تری را نسبت به استاندارد API 607 دارد و از همین رو شرکت کاسپین شیر کادوس شیرهای خود را طبق استاندارد API 6FA تست کرده و گواهینامه‌ی مربوطه را دریافت کرده است. برای مشاهده گواهی‌نامه‌ها کلیک نمایید.

حال تفاوت بین این دو استاندارد چیست؟

استاندارد API 6FA برای شیرهایی است که طبق استانداردهای API 6A و API 6D طراحی شده‌اند و برای شیرهای یک‌طرفه هم از استاندارد API 6FD استفاده می‌شود. استاندارد API 607 مربوط شیرهای ربع‌گردی و هم‌چنین شیرهایی است که نشیمن‌گاه نرم دارند.

چند عبارت مبهم نیز در زبان انگلیسی وجود دارد که ممکن است با هم اشتباه گرفته شوند. در اینجا توضیح کوتاهی می‌دهیم

Fire safe by design: شیرهایی هستند که در برابر آتش محفوظ بوده ولی تست نشده است
Fire safe tested: شیرهایی هستند که در برابر آتش محفوظ بوده و ممکن است تست هم شده باشند اما توسط بازرس شخص ثالث تایید نشده‌اند
Fire safe approved and certified: شیرهایی هستند که در برابر آتش محفوظ بوده و تست شده‌اند و توسط بازرس شخص ثالث بر اساس استانداردهای API 607 و API 6FA گواهی گرفته‌اند.

گزارش تست آتش

گزارش تست باید برای هر تست به صورت جداگانه ثبت شود و باید توسط یک شخص واجد شرایط تایید شود. گزارش باید حداقل شامل موارد زیر بشود
1. تاییدیه تست اجرایی
2. تشریح موارد تست شده، شامل سایز، نوع، مدل، علائم خاص و فلزی یا غیر فلزی بودن قطعات
3. نام و مکان آزمایش، محل و فردی که این آزمایش را انجام می دهد
4. تاریخ آزمایش
5. طرح کلی و یا عکس های آزمایشی
6. روش های مورد استفاده، سوابق نتایج، و بحث در مورد آن نتایج
7. نتایج ارزیابی پیش و پس از آزمون
8. خلاصه ای از نتایج، از جمله بحث در مورد این که آیا آزمایش موفقیت آمیز بوده است یا خیر

 روش تست آتش

مهم‌ترین نکته این است که یک فرد واجد شرایط باید آماده‌سازی، تست و تایید نتایج را انجام دهد.
تجهیزات اندازه‌گیری و مانیتورینگ مورد استفاده در طی فرآیند تست باید مطابق با الزامات تولیدکننده (یا تامین‌کننده) یا تجهیزات تست کالیبره شود. تجهیزات اندازه‌گیری و مانیتورینگ باید در محدوده تنظیم شده آن مورد استفاده قرار گیرد.

نکته دیگر این که
اگر محصول یا سیستم موردنظر نتواند در محدوده مشخص شده در تست الزامات را برآورده کند، تست آتش باید قطع شود، به جز هنگامی که این خطا ناشی از خطای تجهیزات تست باشد

سیال داخل شیری که مورد تست قرار می‌گیرد باید آب باشد، مجرابند باید در حالت بسته باشد و مجرای شیر می‌بایست به صورت افقی قرار داده شود.
نکته: نشتی در محل اتصال خط لوله به شیر به عنوان بخشی از این تست در نظر گرفته نمی‌شود و بهتر است قبل از انجام تست نسبت به تعمیر یا تغییر اتصالات اقدام شود.

در حین عملیات تست آتش، شیر با شعله‌هایی که به صورت میانگین دمایی بین 761 تا 980 درجه سانتی‌گراد دارند احاطه می‌شود.

برای تمامی سایزها مدت زمان اجرای عملیات احتراق حداقل باید 30 دقیقه باشد.

اگر در طراحی شیری که مورد تست قرار می‌گیرد شیر تخلیه فشار وجود داشته باشد و هنگام تست فعال باشد، هرگونه نشتی که داشته باشد به عنوان نشتی خارجی یا نشتی نشین‌گاه محسوب می‌شود.

چنان‌چه هر زمان فشار شیر از حداکثر مقدار مجاز فشار داخلی تعریف شده توسط تولیدکننده تجاوز کند تست همان‌جا متوقف شده و تست مردود اعلام می‌شود.

تست آتش این اطمینان را می‌دهد که شیرها در صورت آتش گرفتن کمترین میزان نشتی را دارند. شیرها باید بتوانند به مدت 30 دقیقه آتش را در دمای حدودی بین 750 تا 1000 درجه سانتی‌گراد زیر فشار 75% بیشترین فشار ممکن تحمل کنند. و مقدار نشت باید محدود باشد. پس از تست، شیر باید بتواند حداقل یک چرخه کامل باز و بسته شدن را طی کند.

در این مقاله مطالب زیر بیان می‌شود. برای مطالعه هر تیتر روی کلیک نمایید

– استانداردهای آتش

تست آتش چیست؟

تست آتش (Fire test) در شیرهای صنعتی به دلیل آن که صنایعی چون نفت و گاز، صنایع شیمیایی و پتروشیمی (که در معرض آتش و انفجار قرار دارند) از این شیرها استفاده مکرر می‌کنند از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و از بخش‌های حیاتی در طراحی شیرآلات می‌باشد.

تامین‌کننده‌ها یا تولیدکننده‌ها باید شیرهای خود را مطابق با روش‌های ذکر شده در استانداردهای مربوطه تست نمایند. تمام پارامترهای تست و نتایج ارزیابی‌های انجام شده باید مستند و در گزارش نهایی نتایج گنجانده شوند.
روش‌های تست شامل فعالیت‌های بازرسی قبل و پس از آزمایش و API 6FA  و API 607 استفاده کرد.

استاندارد API 6FA پارامترهای سخت‌تری را نسبت به استاندارد API 607 دارد و از همین رو شرکت کاسپین شیر کادوس شیرهای خود را طبق استاندارد API 6FA تست کرده و گواهینامه‌ی مربوطه را دریافت کرده است. برای مشاهده گواهی‌نامه‌ها کلیک نمایید.

حال تفاوت بین این دو استاندارد چیست؟

استاندارد API 6FA برای شیرهایی است که طبق استانداردهای API 6A و API 6D طراحی شده‌اند و برای شیرهای یک‌طرفه هم از استاندارد API 6FD استفاده می‌شود. استاندارد API 607 مربوط شیرهای ربع‌گردی و هم‌چنین شیرهایی است که نشیمن‌گاه نرم دارند.

چند عبارت مبهم نیز در زبان انگلیسی وجود دارد که ممکن است با هم اشتباه گرفته شوند. در اینجا توضیح کوتاهی می‌دهیم

Fire safe by design: شیرهایی هستند که در برابر آتش محفوظ بوده ولی تست نشده است
Fire safe tested: شیرهایی هستند که در برابر آتش محفوظ بوده و ممکن است تست هم شده باشند اما توسط بازرس شخص ثالث تایید نشده‌اند
Fire safe approved and certified: شیرهایی هستند که در برابر آتش محفوظ بوده و تست شده‌اند و توسط بازرس شخص ثالث بر اساس استانداردهای API 607 و API 6FA گواهی گرفته‌اند.

گزارش تست آتش

گزارش تست باید برای هر تست به صورت جداگانه ثبت شود و باید توسط یک شخص واجد شرایط تایید شود. گزارش باید حداقل شامل موارد زیر بشود
1. تاییدیه تست اجرایی
2. تشریح موارد تست شده، شامل سایز، نوع، مدل، علائم خاص و فلزی یا غیر فلزی بودن قطعات
3. نام و مکان آزمایش، محل و فردی که این آزمایش را انجام می دهد
4. تاریخ آزمایش
5. طرح کلی و یا عکس های آزمایشی
6. روش های مورد استفاده، سوابق نتایج، و بحث در مورد آن نتایج
7. نتایج ارزیابی پیش و پس از آزمون
8. خلاصه ای از نتایج، از جمله بحث در مورد این که آیا آزمایش موفقیت آمیز بوده است یا خیر

 روش تست آتش

مهم‌ترین نکته این است که یک فرد واجد شرایط باید آماده‌سازی، تست و تایید نتایج را انجام دهد.
تجهیزات اندازه‌گیری و مانیتورینگ مورد استفاده در طی فرآیند تست باید مطابق با الزامات تولیدکننده (یا تامین‌کننده) یا تجهیزات تست کالیبره شود. تجهیزات اندازه‌گیری و مانیتورینگ باید در محدوده تنظیم شده آن مورد استفاده قرار گیرد.

نکته دیگر این که
اگر محصول یا سیستم موردنظر نتواند در محدوده مشخص شده در تست الزامات را برآورده کند، تست آتش باید قطع شود، به جز هنگامی که این خطا ناشی از خطای تجهیزات تست باشد

سیال داخل شیری که مورد تست قرار می‌گیرد باید آب باشد، مجرابند باید در حالت بسته باشد و مجرای شیر می‌بایست به صورت افقی قرار داده شود.
نکته: نشتی در محل اتصال خط لوله به شیر به عنوان بخشی از این تست در نظر گرفته نمی‌شود و بهتر است قبل از انجام تست نسبت به تعمیر یا تغییر اتصالات اقدام شود.

در حین عملیات تست آتش، شیر با شعله‌هایی که به صورت میانگین دمایی بین 761 تا 980 درجه سانتی‌گراد دارند احاطه می‌شود.

برای تمامی سایزها مدت زمان اجرای عملیات احتراق حداقل باید 30 دقیقه باشد.

اگر در طراحی شیری که مورد تست قرار می‌گیرد شیر تخلیه فشار وجود داشته باشد و هنگام تست فعال باشد، هرگونه نشتی که داشته باشد به عنوان نشتی خارجی یا نشتی نشین‌گاه محسوب می‌شود.

چنان‌چه هر زمان فشار شیر از حداکثر مقدار مجاز فشار داخلی تعریف شده توسط تولیدکننده تجاوز کند تست همان‌جا متوقف شده و تست مردود اعلام می‌شود.

تست آتش این اطمینان را می‌دهد که شیرها در صورت آتش گرفتن کمترین میزان نشتی را دارند. شیرها باید بتوانند به مدت 30 دقیقه آتش را در دمای حدودی بین 750 تا 1000 درجه سانتی‌گراد زیر فشار 75% بیشترین فشار ممکن تحمل کنند. و مقدار نشت باید محدود باشد. پس از تست، شیر باید بتواند حداقل یک چرخه کامل باز و بسته شدن را طی کند.

تست نشتی در شیرهای صنعتی

تست نشتی در شیرهای صنعتی

نشتی در شیرهای صنعتی یک رویداد عادی در محیط‌های صنعتی است. حتی شیرهایی که دارای برچسب “Zero-leakage” یا “Bubble tight” می‌باشند، لزوماً به طور کامل بدون نشتی نیستند.
در این مقاله به بررسی انواع نشتی در شیرهای صنعتی و علل شایع آن ​​می‌پردازیم و سپس اطلاعاتی در مورد استانداردهای صنعتی ارائه می‌دهیم که میزان نشت را برای انواع مختلف شیرها تدوین ‌کرده‌اند.

تمامی شیرها توسط سازندگان بررسی و آزمایش می‌شوند تا اطمینان حاصل شود که میزان نشتی آن‌ها مطابق با استانداردهای نشتی شیر است. به علاوه، خریدار می‌تواند تست‌های مورد نیاز از نظر خودش را از خریدار درخواست کند، در حالی که آزمایش‌های معمول برای نگهداری شیر و ایمنی آن امری ضروری محسوب می‌شود.

در بسیاری از موارد ذکر می‌شود که شیرها پس از تولید، در فاصله‌ی زمانی کوتاه‌تر از 12 ماه آزمایش شوند. با این حال، این فاصله زمانی می‌تواند بر اساس وضعیت شیر، شرایط سرویس و سطح عملکرد موردنظر متفاوت باشد.

نشتی شیر با استفاده از یک تست هیدرواستاتیک (یعنی سیال عبوری مورد آزمایش مایع باشد، مانند آب یا نفت سفید) یا تست نیوماتیک (سیال عبوری  مورد آزمایش یک گاز باشد مانند هوا یا نیتروژن) بررسی می‌شود.

نشتی صفر به ندرت وجود دارد (در صورت امکان)، بنابراین استانداردها یک مفهوم تحت عنوان حداکثر نشت مجاز (MAL) را برای شیرهای تحت شرایط تست مشخص می‌کنند.

برای هر دو آزمایش هیدرواستاتیک و نیوماتیک، (MAL (Maximum Allowable Leakage معمولا نسبت نشتی شیر بر دقیقه تعریف می‌شود. مشخص است که بسته به اندازه شیر، میزان نشتی آن اهمیت پیدا می‌کند. به این معنی که حفره‌ی کوچک موجود در شیر، برای شیرهای کوچک خطر بیشتری نسبت به شیرهای بزرگتر دارد.  MAL همچنین ممکن است بر اساس کلاس شیر و فشار باشد.

نتایج تست‌های نشتی در شیرهای صنعتی می‌تواند بر اساس نوع عملکرد فرد آزمایش‌کننده متفاوت باشد. بنابراین لازم است که تکنسین‌های متخصص و آموزش دیده شیرها را تست کنند.

انواع نشتی در شیرهای صنعتی

دو نوع عمده نشت از شیر وجود دارد:

 1. انتشار گازهای فرّار از شیر به جو (برای کسی که در معرض آن قرار دارد خطرناک است)
 2. نشتی که در سیستم لوله کشی باقی می‌ماند و خطرات ایمنی بالقوه‎ای را برای سیستم خود ایجاد می‌کند..

* انتشار گازهای فرار یک تهدید برای محیط زیست به حساب می‌آید و می‌تواند به آن آسیب برساند. نشت از طریق شیر هم می‌تواند یک خطر ایمنی محسوب شود  و به فرآیند زیان بزند.

دلایل نشتی در شیرهای صنعتی

برخی از علل شایع نشت شیر ​​در پایین ذکر شده است:

 • شیر به طور کامل بسته نیست که این می‌تواند به دلایل مختلفی اتفاق بیافتد، از جمله؛
  نشیمن‌گاه شیر به علت پوسیدگی، وجود پسماند و دیگر موانع در خط لوله و … به طور کامل بسته نمی‌شود
  چرخش عملگر به اندازه کافی صورت نمی‌گیرد
  شیر برای بسته‌شدن صد در صدی طراحی نشده است. شیرهایی که جهت کنترل دقیق سیال هنگام خفگی طراحی می‌شوند ممکن است توانایی باز و بسته کردن شیر را به طور صد در صدی و عالی نداشته باشند.
 • نشیمن‌گاه شیر دچار آسیب شده باشد
 • آب‌بند‌های شیر دچار آسیب شده باشد
 • سایز شیر برای پروژه مناسب نسیت

انواع تست‌های نشتی در شیرهای صنعتی

تست هایی که باید روی شیرها انجام شوند، به نوع شیر و همچنین به عناصر سازنده شیر بستگی دارند. در قسمت پایین برخی از تست‌های اجرایی در مورد نشتی شیرها ​ بررسی می‌شوند.

 • تست‌های نشتی نشیمن‌گاه شیر که برای شیرهای pressure relief لازم است.
 • تست‌های Backseat برای شیرهای دارای Backseat مورد نیاز می‌باشد، مانند شیرهای دروازه‌ای و شیرهای کروی
 • تست‌های کلاژر یا مجرابند برای بازه‌ی بزرگی از شیرها مورد استفاده قرار می‌گیرند مانند شیرهای دروازه‌ای، شیرهای کروی، شیرهای سماوری، شیرهای یک‌‍طرفه و شیرهای توپی
 • تست‌های نشتی پوسته (محدوده داخل بدنه) (Shell leakage tests) برای شیرهایی که در سرویس‌های کاملاً باز یا کاملاً بسته مورد استفاده قرار می‌گیرند مانند شیرهای یک‌طرفه، شیرهای stop و شیرهای ایزوله

دستگاه تست نیوماتیک

دستگاه تست هیدرواستاتیک

روش معمول تست شیرهای صنعتی

تست هیدرواستاتیک این مراحل پایه را دنبال می کند:
1. بدنه شیر با سیال مورد آزمایش در دمای مشخص ‌شده پر شده است
2. فشار مشخص‌شده برای طول مدت مشخصی اعمال می‌‎شود (معمولا حداقل 1 دقیقه)
3. نشتی در سراسر عنصر مورد نظر (مانند استم (ساقه)، سیت (نشیمن‌گاه)، مجرابند) اندازه‌گیری می‌شود به طوری که هم از ابزار اندازه‌گیری استفاده می‌شود و هم تست‌های بصری. اکثر استانداردهای شیر مشخص می‌کنند که هیچ نشتی قابل تشخیصی مجاز نیست
4. بازرسی بصری شیر به این منظور انجام می‌شود که اطمینان حاصل شود شیر در طی مراحل آزمایش آسیب ندیده است
استانداردهای نشت برای انواع مختلف شیرها توسط موسسه نفت آمریکا (API)، موسسه استانداردهای ملی آمریکا (ANSI)، موسسه کنترل سیالات (FCI) و انجمن استاندارد سازندگان (MSS) تعریف شده است.

چگونه می توان از شیر در برابر آسیب ناشی از نشت آن محافظت کرد

نشتی در شیرهای صنعتی اتفاق می افتد، اما این بدان معنا نیست که مشکل لزوماً از پروژه باشد. در اینجا سه راهکار برای محافظت در برابر آسیب ناشی از نشتی در شیرهای صنعتی ارائه شده است.
√ تعیین میزان تحمل نشتی برای پروژه. تحمل نشتی می تواند به طور گسترده ای از پروژه به پروژه دیگر متفاوت باشد. Zero-leakage یا شیر بدون نشتی در همه پروژه‌ها ضروری یا مطلوب نیست.
√ اندازه شیر مناسب باشد و به درستی انتخاب شود. انتخاب سایز بزرگ یکی از شایع ترین علل نشت شیر، به ویژه برای شیرهای کنترلی است. خوشبختانه این مورد از طریق اندازه گیری و انتخاب شیر مناسب نیز قابل پیشگیری است.
√ انجام آزمایش و بازرسی منظم بهترین روش برای اطمینان از این است که نشتی در شیرهای صنعتی به یک سیستم آسیب نمی‌رساند و یا باعث آسیب به محیط زیست نمی‌شود. تشخیص زودهنگام این امکان را می‌دهد تا مشکلات جزئی، قبل از تبدیل شدن آن‌ها به مشکلات بزرگ‌تر قابل حل باشند.

کنترل کیفی چیست؟

کنترل کیفی چیست؟

کنترل کیفی شامل اطلاعات مربوط به فروشندگان، سیستم‌‌های کنترل کیفیت پیمان‌کار ساخت، راهنما‌ها، طرح‌ها، فرم‌ها و الزامات دیگر می‌شود.
کنترل کیفی به تمام فعالیت‌هایی که تولید‌کنندگان و پیمانکاران ساخت برای برآورده کردن الزامات کدها و استانداردهای خاص انجام می‌شود، اشاره دارد. پرسنل‌ این بخش، کارکنان مستقیم تولید کنندگان و پیمانکاران ساخت هستند و استفاده از کلمه بازرس برای آن‌ها صحیح نیست.

بازرس: بازرس به فردی اطلاق می‌شود که توسط خریدار تعیین شده و به منظور خرید سفارش‌های خاص یا مشاهده برخی از آزمایش‌ها و تست‌ها در کارگاه سازنده حضور پیدا می‌کند.
به طرز مشابه، بازرس توسط تولید کننده نیز برای بازرسی و انجام آزمون‌های مورد نیاز در کارخانه تعیین می‌شود.

پیمان‌کار ساخت: به شرکت‌هایی اطلاق می‌شود که مسئولیت بخشی از پروژه‌ی ساخت محصولات را عهده‌دار می‌شوند.

سیستم کنترل کیفی برای فروشندگان، تمامی فعالیت‌ها شامل کنترل مواد، کنترل طراحی و ساخت، آزمایش، کنترل بسته بندی و علامت‌گذاری، کنترل بارگیری و ارسال به محل ساخت را پوشش می‌دهد.

منظور از علامت‌گذاری یا Marking پلاکی (Name Plate) است که روی هر شیر نصب شده و اطلاعات مربوط به آن شیر روی آن حک شده است.

به طور مشابه، در سیستم های کنترل کیفی داخلی برای سازندگان، تمام فعالیت‌ها نظیر کنترل مواد ورودی، کنترل کیفیت در مراحل مختلف تولید، بررسی و آزمایش و غیره را پوشش می دهد.

راهنمای کنترل کیفی

سازنده به اجرای یک سیستم کنترل کیفیت و توصیف سیستم از طریق راهنمای کنترل کیفی خود نیاز دارد. این راهنما می‌بایست سازماندهی، اختیارات و مسئولیت‌ها ، محاسبه طراحی و نقشه‌کشی، کنترل مواد، برنامه بازرسی و بررسی، اصلاح ناسازگاری‌ها و عدم تطابق، تولید، آزمون‌ها و تست‌های مورد نیاز در کدها و استانداردها و کالیبراسیون ابزار اندازه‌گیری را پوشش دهد.
راهنمای کنترل کیفیت برای هر یک از تجهیزات و متریال محصولات، یک نمای کلی از مراحل کنترل کیفی در کارخانه را ارائه می‌‎دهد.

طرح کنترل کیفی:

راهنمای کنترل کیفی تولید کننده یا خریدار با طرح کنترل کیفی متفاوت است.
راهنما به سیستم کنترل کیفیت سازنده اشاره دارد و یک سند جامع است که تمام فاکتورهای مربوط به کیفیت را مورد توجه قرار می‌دهد.
حال آن که طرح کنترل کیفی به سفارش خرید اشاره می‌کند و تمام بازرسی‌ها و نکات تست را که باید در فرآیند تولید تجهیزات یا مواد پوشش داده شود را در بر می‌گیرد.

راهنمای کنترل کیفی برای پیمانکاران:

راهنمای کنترل کیفیت برای پیمانکاران به سیستم‌های کنترل کیفیت پیمانکاران ساخت اشاره دارد. این راهنما به پروژه‌های خاص اشاره ندارد و وظیفه‌ی آن شناسایی مسئولیت‌ها و اختیارات، کنترل مواد ورودی، برنامه بررسی و بازرسی، اصلاح ناسازگاری‌ها و عدم تطابق، تولید، آزمون‌ها و تست‌های مورد نیاز کدها و استانداردها، کالیبراسیون ابزار اندازه گیری می‌باشد.

طرح کنترل کیفی پیمانکاری ساخت:

طرح کنترل کیفیت پیمانکار مربوط به تمام فعالیت‌های کنترل کیفیت است که در تولیدات صنعتی انجام می‌شود و تمام زمینه‌های مکانیکی، برق و ابزار دقیق را پوشش می‌دهد. این طرح به طور معمول در قالب جدول پیاده می‌شود و هر فعالیتی نیاز به فرم‌های کنترل کیفیت مخصوص به خود دارد.

فرم‌های کنترل کیفی:

فرم‌های کنترل کیفیت، فرم‌های پشتیبان طرح کنترل کیفیت هستند. هر فعالیتی در برنامه کنترل کیفیت نیازمند یک فرم خاص است که باید توسط کارمندان بخش کنترل کیفیت و بازرس شخص ثالث تکمیل و امضاء شود.

کنترل کیفی صنعتی – بازرسی و خدمات کنترل کیفیت

خدمات بازرسی و کنترل کیفیت موضوعات کاملاً متفاوتی هستند. همانطور که در بالا توضیح داده شد، کنترل کیفیت مربوط به فروشندگان، پیمانکاران ساخت و شرکت های مهندسی می‌شود، در حالی که بازرسی به بازرسان شخص ثالث یا بازرسان نهایی خریدار اشاره دارد.

هنگامی که کارفرما (خریدار) از بازرس خود استفاده می‌کند، آن فرد می‌تواند یک بازرس شخص دوم (بازرس حین ساخت) باشد. شرکت های بازرسی شخص ثالث گاهی خدمات کنترل کیفیت را به شرکت های مهندسی ارائه می‌دهند.

باید به این نکته توجه داشت که

گاهی اوقات خریدار نهایی فهرست کوتاهی از شرکت‌های بازرسی شخص ثالث را معرفی کرده و شرکت‌های تولید کننده را ملزم به همکاری و توافق با یکی از آنها می‌کند. در این مورد، شرکت بازرسی نقش یک آژانس بازرسی شخص ثالث را ایفا می کند، زیرا خریدار نهایی شرکت بازرسی دیگری را تعیین نکرده‌ است.

کنترل کیفی صنعتی – شرکت مشاوره کنترل کیفیت

گاهی اوقات فروشندگان، پیمانکاران ساخت و شرکت‌های مهندسی از خدمات شرکت‌های مشاوره کنترل کیفیت استفاده می کنند، اما فعالیت‌های کنترل کیفیت را خود به طور مستقیم انجام می‌دهند. آنها معمولاً این خدمات را از سازمان‌های بازرسی شخص ثالث دریافت می‌کنند.

کنترل کیفی صنعتی – کنترل کیفیت برای تولید

کنترل کیفیت برای تولید، به تمام فعالیت‌هایی که توسط فروشندگان بر اساس برنامه بازرسی و تست تایید شده انجام می‌شود، اشاره دارد. هنگامی که فروشندگان، طرح بازرسی و تست مشتری را دریافت می‌کنند، می‌توانند برنامه کنترل کیفیت خود را که لازم است با طرح بازرسی و تست تطابق داشته باشد، ارائه دهند.
سپس فروشنده از فرم‌های خاص خود برای ثبت تمام فعالیت‌های کنترل کیفیت انجام شده استفاده می‌کند. سرانجام این پرونده ها توسط یک بازرس شخص ثالث مورد تایید قرار می‌گیرند و در بخشی از Final Book قرار می‌گیرند.

کنترل کیفی صنعتی – سند کنترل کیفیت

لیست اسناد کنترل کیفیت، برای هر نوع از تجهیزات متفاوت است. موارد زیر برای تجهیزات مکانیکی به طور کلی اعمال می شود:

(Quality Control Plan) طرح کنترل کیفیت، (Inspection and Test Plan) طرح بازرسی و تست، دیتاشیت‌ها، نقشه‌های تایید شده، Strength Calculation Sheets، گزارش‌های تست مواد، (Welding Specification Procedures (WPS، مدارک ثبت صلاحیت، نقشه جوشکاری، گزارش‌های کیفی جوشکاران، مدارک تست‌های غیرمخرب، مدارک تحصیلی پرسنل، گزارشات و روش‌های عملیات حرارتی، گواهینامه های کالیبراسیون برای تجهیزات تست، مدارک تست هیدرواستاتیک، پرونده‌های کنترل کیفیت مانند تطبیق، جوشکاری، بازرسی ابعاد، روش آماده‎سازی و رنگ‌آمیزی و سوابق و…

بازرسی و تست شیر

بازرسی و تست شیر

ITP چیست؟
در این مقاله ، اطلاعاتی در مورد طرح بازرسی‌ و تست شیر مورد استفاده در شرکت‌های تولید کننده ارائه شده است.
فرآیند کار با توافق میان خریدار و تولید کننده آغاز می‌شود. تولید کننده یک پیش‌فاکتور (PI) به خریدار ارائه می‌دهد، که مشخصات تجهیزات و قیمت مرتبط را توضیح می‌دهد. سپس خریدار سفارش خرید (PO) را صادر کرده که با این کار پیش فاکتور را نیز تایید می‌کند. قبل از شروع عملیات تولید، خریدار باید یک بازرسی از تجهیزات و یک طرح آزمایش (ITP) را به تولید کننده ارائه دهد.
ITP تمام نکات بازرسی را برای بازرس خریدار مشخص می کند. سپس تولید کننده باید برنامه کنترل کیفی (QCP) پروژه را بر اساس طرح بازرسی و تست شیر فراهم کند. سازنده از پیش زمان حضور بازرس در کارخانه جهت مشاهده، بازرسی‌ و آزمایش‌ را مشخص کرده و اطلاع می‌دهد.

کانال ارتباطی و هماهنگی بین تولید کننده، بازرس خریدار و خریدار توافق در جلسه پیش از بازرسی (PIM) است.

بازرسی و تست شیر 

بر اساس یک شیوه بین المللی، سازنده گزارشی را به خریدار ارسال می‌کند و خریدار گزارش را بررسی می‌کند و پس از تأیید آن را به بازرس ارسال می کند. سپس بازرس به کارخانه سازنده مراجعه می‌کند تا شاهد بازرسی و تست شیر باشد. بازرس خریدار نتایج بازرسی را به خریدار ارسال خواهد کرد. خریدار می‌تواند بازرس خود، که کارمند مستقیم آن است، یا شخص ثالثی را برای انجام بازرسی انتخاب کند.

ITP یک فرمت جدولی دارد. در هر ردیف از جدول، کنترل کیفی و ملزومات بازرسی وجود دارد و این تعیین کننده است که چه شخصی مسئول کنترل و بازرسی است. در ITP سه شخص حضور دارند، تولید کننده، بازرس شخص ثالث (TPI) و مشتری یا خریدار.

بازرسی و تست شیر 

 معمولاً جدول از 3 قسمت تشکیل شده‌ است:

1. قبل از تولید
2. در حال تولید
3. بازرسی نهایی

بخش پیش از تولید شامل جلسه پیش از بازرسی (PIM) و بررسی اسناد کنترل کیفی است که باید قبل از شروع تولید مورد تایید قرار گیرد.

بازرسی و تست شیر 

اصطلاحات مهم در بازرسی و تست شیر

4 اصطلاح مهم در ITP وجود دارد که مسئولیت هر یک از طرفین را تعیین می کند. این اصطلاحات از قرار زیر می‌باشند:

1. (Hold Point (H: بازرس TPI بازرسی و تست‌ شیر ها را انجام می‌دهد و تا تاییدیه بازرس ادامه‌ی تولید متوقف می‌شود. به طور کلی، حضور در جلسه PIM، بازرسی و شناسایی مواد اولیه، بازبینی عملیات حرارتی پس از جوش، تست هیدرواستاتیک، تست عملکرد و بازرسی نهایی، جزو نقاط بازرسی (Hold Point) هستند. همان‌طور که گفته شد در این نقاط عملیات تولید تا زمانی که بازرس‌ها تاییدیه را صادر نکنند متوقف می‌ماند. به طور معمول، تولید کنندگان باید پیش از 7 روز کاری به بازرس TPI اطلاع دهند.

2. (Witness Point (W: سازنده باید به مشتری و بازرس TPI اطلاع دهد تا برای بازرسی و تست شیر حضور پیدا کنند، اما در این مدت تولید ادامه پیدا می‌کند. مشتری می‌تواند این بازرسی را براساس اختیار خود لغو کند و به بازرس TPI اطلاع دهد.

3. (Spot Witness (SW: برای مواردی که دارای Spot Witness هستند، سازنده باید بازرس TPI را به عنوان ناظر ارزیابی احظار کند. به عنوان مثال یک بازدید تصادفی برای تمام آزمایشات UT انجام می‌شود یا یک یا دو بازدید برای آماده‌سازی سطح برای نقاشی انجام می‌شود. منظور از بازدید تصادفی انتخاب 1 یا چند شیر و انجام آزمایش‌های مورد نیاز روی آن‌ها می‌باشد و کل شیرها مورد آزمایش قرار نمی‌گیرند.

4. (Review (R: بازنگری به معنای بررسی اسناد است که شامل بررسی پرونده‌های کنترل کیفی، گزارش‌های آزمایش و غیره می‌شود. هنگامی که بازرس TPI در دوران Hold Point یا Witness Point است، بازرس می‌تواند اسناد مربوطه را بررسی کند.

مفهوم کلمات اختصار استفاده شده در متن

ITP: Inspection and Test Plan
PI: Performa Invoice
PO: Purchase Order
QCP: Quality Control Plan
PIM: Pre-inspection Meeting
TPI: Third Party Inspector

بهبود ایمنی، بهره‌وری و افزایش عمر شیرآلات صنعتی

بهبود ایمنی، بهره‌وری و افزایش عمر شیرآلات صنعتی

افزایش عمر شیرآلات صنعتی ، افزایش ایمنی و بهبود عملکرد به فاکتورهای مختلف بستگی دارد و دارای چالش‌های ادامه‌داری اعم از خوردگی، فرسایش و Seizure می‌باشند.

در این مقاله به چالش‌های پیش روی اجزای شیرآلات و نقشی که خدمات مهندسی سطح باید در تضمین شیرهای عملیاتی ایمن، کارآمد و بلندمدت ایفا کنند تا باعث شوند، نگاهی می‌اندازیم .

چالش‌های شیرآلات صنعتی

 

1. خوردگی شیر

شیرها به طور مداوم در معرض مواد شیمیایی نظیر اسیدها و بازها هستند و این مواد به بسیاری از اجزای حیاتی لطمه وارد می‌کنند. علاوه بر این، محیط های آب شور و دیگر شرایط اتمسفریک می توانند سبب خوردگی شوند .

افزایش عمر شیرآلات صنعتی

جلوگیری از خوردگی در شیرها

برای محافظت شیرها در برابر خوردگی اتمسفریک و افزایش عمر شیرآلات صنعتی متریالی نظیر آلومینیوم، زینک، آلیاژی از زینک و آلومینیوم می توانند مورد استفاده قرار بگیرند. همچنین برای محافظت از خوردگی شیمیایی در شیرها متریالی نظیر کروم کاربید، Chrome Oxide Ceramic و دیگر موارد را می‌توان به کار برد.
محافظت از بدنه شیر، دیسک و نشیمن‌گاه برای به حداکثر رساندن طول عمر شیر و بهبود عملکرد آن به کار می رود. در عین حال، بسیاری از پروژه‌ها نمی توانند هزینه بالای شیرها را با قطعات ماشین کاری شده از فلزات خاص ضدخوردگی و با کارایی بالا، تامین کنند.

2. فرسایش شیر

در بسیاری از پروژه های سودآور شیرها به طور پیوسته و 24 ساعته در فرآیندها عمل کنند و در معرض جریان سیالات در جریانات پیوسته با سرعت بالا قرار دارند. در طول زمان، این می تواند منجر به سایش و فرسایش در شیرها و اجزای آن ها شود .

مقاومت در برابر فرسایش و استفاده از شیرها

مقاومت در برابر سایش و فرسایش دو نشانه اصلی پوشش‌های پاششی گرمایی هستند
پوشش مناسب برای جلوگیری از سایش در شیرها متریالی از قبیل Tungsten Carbide ، کاربید کروم ، سرامیک و بسیاری از آلیاژهای سخت می‌باشد که پوشش مقاومی را در بسیاری از شرایط برقرار می‌کنند.

3. Seizure شیر

 

عدم عملکرد درست شیرها بیشتر زمانی اتفاق می‌افتد که سیالاتی شامل موادی جامد و چسبنده به دیسک یا نشیمن‌گاه شیر می‌چسبند. به همان شکلی که در برخی از کارخانه‌های مواد غذایی اتفاق می افتد. همچنین اگر شیر برای مدت طولانی در موقعیت بسته و یا باز نگهداری شود، این مواد چسبناک استحکام می‌یابند و در اطراف دیسک خشک می‌شود و در نتیجه از عملکرد شیر جلوگیری می‌کند .

جلوگیری از seizure شدن شیرها

برای از بین بردن این مشکل و افزایش عمر شیرآلات صنعتی و افزایش بهره‌بری بالاتر، پوشش‌های ضد سایش را می‌توان برای اجزای مختلف شیر استفاده کرد .
همچنین، پوشش‌های از نوع Quick Release می‌توانند در بررسی برخی مواد ذکر شده در بالا به منظور جلوگیری از خوردگی، فرسایش، سایش و اصطحکاک اعمال گردند.

راه حل

صنعت پوشش یک مسیر طولانی در توسعه محصولات جدید برای حفاظت از سیستم‌های لوله‌کشی ناشی از خوردگی و افزایش عمر شیرآلات صنعتی را طی کرده است. در سال‌های قبل از جنگ جهانی دوم، پوشش‌های معروف شامل قطران ذغال سنگ (Coal-tar) و آسفالت بود که برای محافظت از خطوط لوله مدفون استفاده می‌شد.
در حال حاضر فهرست رنگ و پوشش متداول در صنعت شامل موارد زیر می باشد:

اکریلیک (Acrylic):

رنگ های اکریلیک به کار رفته در پوشش های محافظ، براساس حلال های آلی یا آبی هستند. پوشش های پلاستیکی Latex Acrylic Waterborne نیز به عنوان پوشش‌های مبتنی بر امولسیون شناخته می‌شوند. آن‌ها عموماً زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند که نگرانی‌های انتشار ترکیب‌های آلی فرار (VOC) در طول فرآیند پوشش‌دهی وجود دارد.

آلکیدها (Alkyds):

آلکیدها اسیدهای چربی هستند که به رزین پلی‌استر تغییر داده شده‌اند. بیشتر رنگ‌های آلکید از واکنش شیمیایی بین اسیدهای چرب و هوا خشک می‌شوند.

اپوکسی (Epoxy):

پوشش های Epoxy از دو قسمت رزین تشکیل شده‌اند که وقتی ترکیب می‌شوند، یک واکنش شیمیایی بین اپوکسی و هاردنر رخ می‌دهد و این عمل موجب بهبود عملکرد اپوکسی می‌گردد.
اپوکسی‌ها معمولا پوشش‌هایی بسیار سخت و مقاوم در برابر خوردگی هستند اما عمر مصرفی آن‌ها کوتاه است. بیشتر پوشش های اپوکسی همچنین دارای ثبات UV ضعیف هستند.

پلیورتان (Polyurethane):

مانند اکثر اپوکسی‌ها، پلیورتان‌ها هم از دو قسمت پوشش تشکیل می‌شوند. این مواد معمولاً یک لایه صاف را ایجاد کرده و به عنوان لایه‌ی نهایی بر روی پرایمرها استفاده می‌شوند

انتخاب پوشش صحیح

اولین سوالی که باید در هنگام انتخاب یک پوشش پاسخ داده شود این است که چرا تجهیزات باید پوشش داشته باشند؟
در سیستم خطوط لوله و شیرهای صنعتی دلیل استفاده از پوشش، ایجاد زیبایی نبوده و برای جلوگیری از خوردگی و سایش و هم‌چنین افزایش عمر شیرآلات صنعتی به کار می‌روند
دومین و مهم‌ترین سوال این است که کدام پوشش در کدام شرایط استفاده می‌شود
برخی از مهم‌ترین سوالاتی که باعث ایجاد شرایط مختلفی می‌شوند
1. دودها به یک‌دیگر نزدیک می‌شوند؟
2. دمای عملیات چه مقدار خواهد بود؟
3. آیا مواد شیمیایی نشت یا ترشح می‌کنند؟
4. آیا این روکش با مواد عایق پوشش داده خواهد شد؟
5. آیا این روکش تمیز می شود و فرآیندها و مواد شیمیایی برای تمیز کردن آن کار خواهند رفت؟
6. آیا این پوشش بر روی یک روکش موجود اعمال می شود؟
پرسش های دیگر در مورد انتخاب مناسب عبارتند از: این پوشش از کجا تهیه شود و عمر خدمات مورد انتظار پوشش چیست؟
سوال آخر هم این است که هزینه پوشش چه مقدار می‌باشد؟ این سوال اغلب به سوالات دیگری بستگی دارد

عوامل موثر در انتخاب شیر صنعتی

عوامل موثر در انتخاب شیر صنعتی

همان‌طور که می‌دانید برای انتخاب شیر مناسب باید موارد زیادی را در نظر گرفت بنابراین در این مقاله قصد داریم تا برخی از عوامل موثر در انتخاب شیر صنعتی را بررسی نماییم.

1. کاربرد

1. شیرهای قطع و وصل کننده جریان
برخی از شیرها ممکن است برای کاربردهای قطع و وصل جریان به کار می‌روند
شیرهای دروازه‌ای
شیرهای توپی
شیرهای سماوری
شیرهای دیافراگمی
شیرهای پروانه‌ای
شیرهای پینچ
میزان آب‌بندی متفاوت شیرها در انتخاب آن اهمیت دارد.

 

2. شیرهای تنظیم جریان
همان‌طور که از اسم آن‌ها مشخص است برای تنظیم جریان ورودی و خروجی در شیر مورد استفاده قرار می‌گیرند
شیرهای کروی
شیرهای سوزنی
شیرهای پروانه‌ای
شیرهای دیافراگمی
شیرهای پیستونی
شیرهای پینچ

3. شیرهایی که برای جلوگیری از برگشتن جریان مورد استفاده قرار می‌گیرند
چک ولوها یا شیرهای یک‌طرفه
شیرهای فشاری

4. شیرهایی که جهت ایمنی در مسیر عبور جریان به کار می‌روند
شیر تخلیه فشار
شیر ایمنی

2. ماهیت و شرایط فیزیکی جریان

نوع سیال یا ماده عبوری از عوامل موثر در انتخاب شیرهای صنعتی به شار می‌رود. مواد مختلفی ممکن است در شیرها جریان یابند مانند دوغاب‌ها، آب، گاز، نفت، پودرها و مواد شیمیایی مختلف و …

دمای بالا یا پایین سیال
فشار بالا یا پایین سیال
خطر کاویتاسیون
خورندگی یا فرساینده بودن سیال
ویسکوزیته یا لزجت گازها، مایعات و جامدات
جایی که الزامات بهداشتی برای سیال نیاز باشد
انفجار و خطر آتش‌سوزی
موارد فوق همه عوامل تعیین کننده شرایط فیزیکی می‌باشند

3. جنس بدنه شیر 

یکی دیگر از عوامل موثر در انتخاب شیر صنعتی مناسب جنس بدنه شیر می‌‍باشد که بستگی به نوع سیال عبوری، فشار و دمای آن دارد
برای بدنه شیرهای صنعتی می‌توان از فلزاتی که در  ذیل ذکر شده‌اند استفاده کرد:

آلومینیوم و آلیاژهای آن
برنج
برنز
چدن
آهن پرداخت شده
کربن استیل
فولاد ضد زنگ
نیکل
مونل

هر کدام از این فلزات محدودیت‌‎های دمایی و فشاری داشته و در یک بازه‌ی مشخصی می‌توان از آن‌ها استفاده کرد.
هم‌چنین برخی از این فلزات برای انواع فورج و برخی دیگر برای انواع ریخته‌گری مناسب می‌باشند

4. اندازه‌ی شیر

یکی  از عوامل موثر در انتخاب شیر صنعتی مناسب بحث سایز شیر می‌باشد. برای عملکرد صحیح شیرها در خطوط لوله سایز آن‌ها حتماً باید به درستی انتخاب شود. اگر سایز شیر کوچک‌تر باشد در شرایطی که فشار بالا است نمی‌تواند سیال مورد نظر را به طور کامل عبور دهد. . اگر سایز شیر بزرگ‌تر انتخاب شود بحث هزینه‌ی اضافی پیش می‌آید و هم‌چنین ممکن است عملکرد مناسبی نداشته باشد.

از عوامل مهم در انتخاب سایز شیر ضریب عملکرد آن است که به صورت زیر تعریف می‌شود
مقدار گالون آبی که در هر دقیقه در دمای 60 فارنهایت و فشار 1psi از شیر عبور می‌کند.
این عامل با ساخت شیر مشخص می‌شود و تغییر نخواهد کرد.
برای سیستم آمریکایی CV و برای سیستم انگلیسی F مورد استفاده قرار می‌گیرد

5. افت فشار

افت فشار یا افت هد یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در انتخاب شیر صنعتی مناسب می‌باشد و یکی از عواملی است که باید در طراحی و انتخاب شیر در نظر گرفته شود. این فاکتور با سرعت در شیر متناسب است. برخی از شیرها برای کاربردهای اختناق مورد استفاده قرار می‌گیرند، در نتیجه افت فشار بالایی دارند. هم‌چنین تغییر زاویه شیر نیز می‌تواند موجب افت فشار شود.

6. نوع اتصال به خطوط لوله

نوع اتصال شیر در انتخاب آن از اهمیت زیادی برخوردار است
انواع اتصالات شیرهای صنعتی شامل موارد زیر می‌باشند

اتصال فلنجی
اتصال رزوه‌ای
اتصال جوشی
اتصال سوکتی
اتصال ویفری

 

7. نوع عملگر استفاده شده در شیر

عملگرها می‌توانند به صورت هندویل، آچاری ، موتورهای الکتریکی، نیوماتیکی، سلنوئیدی، هیدرولیکی و یا به صورت خودکار باشند